DEPREM

RİSK RAPORU

TARİHTEN

İZLER

KENTSEL

DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

ADIMLARI

Deprem Risk Raporu almak için; bina tapu sahiplerinden bir kişinin başvurusu kanunen yeterlidir; bina ortak kararına gerek yoktur.

 

Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanmak için Binanız için Bakanlıkça lisanslandırılmış şirketimize başvurarak binanızı için Deprem Risk Raporu hazırlatmanız yeterlidir.

 

Deprem Risk Raporu alabilmeniz için 1 binadan 1 kişinin başvuruda bulunması kanunen yeterli olup Bina Ortak Kararına gerek bulunmamaktadır. Bakanlıkça Lisanslandırılmış Kuruluş olmayan şirketlerce hazırlanmış Deprem Risk Raporunun hiçbir geçerliliği yoktur.

 

Etik Yapı Denetim Şirketler Grubu bünyesinde bulunan çözüm ortağı şirketlerimiz, kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde ihtiyacınız olan tüm hizmetleri bir arada sunmaktadır.

           BAŞVURU İÇİN
         GEREKLİ  BELGELER

 

 • Binaya ait statik ve veya mimari proje temini

 • Proje bulunmuyorsa binanın rölevesinin çıkartılması

 • Başvuru dilekçesi

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 • Bağımsız Bölüm Listesi belgesinin temini

DETAYLI BİLGİ

Mimar Sinan Eserleri

 

Kentsel dönüşüm; Türkiye ve İstanbul’u 2023 hedefine taşıyacak, İstanbul'un dünyaca imrenilen bir şehir haline gelmesini sağlayacaktır. En önemlisi, olası depremlerin zararlarını en aza indirgeyecektir.

 

Diğer taraftan Mimar Sinan dehasının yarattığı eserlerin yanısıra, aynı zamanda bir şehircilik uzmanıdır. Yapacağı eserin, önce çevresini tanzim etmiştir. Yer seçiminde de büyük başarı göstermiş ve eserlerini, çevresine en uygun tarzda yerleştirmiştir.

 

Kentsel dönüşüm konusunda çalışmalarımızı yönlendirirken coğrafyamızda bulunan atalarımızın değerli eserleri ile ilgili bilgileri toplayarak sizlerle paylaşmak ve hem teknik kapsamda en doğru bilgiyi hemde kültürel varlıklarımızı koruyarak temellerimizi sağlamlaştırmayı hedeflemekteyiz.

BİZE DANIŞIN...

 

Tel: 0212 282 67 99

Fax: 0212 282 67 99

www.etikkentseldonusum.com

Deprem Performans Testi

 

İçinde yaşadığınız binanızın ne kadar güvenli olduğu konusunda, teknik ve kesin bir bilgiye sahip olmanın tek yolu binanızın "Deprem Performans Testi'dir. Laboratuvarımızda; taze beton, sertleşmiş beton, çelik çubuk, zemin mekaniği deneyleri yapılabilmektedir.

 

Laboratuvar deney teçhizatı ve cihazları arasında basma ve çekme cihazı, zemin mekaniği test cihazları, yıkıntısız deneylerde kullanılan Schmidt, ultrases aygıtları ile karot makinaları bulunmaktadır. Laboratuvarımız Deprem Performans Testlerini, TSE standartları ve ISO 9001-2000 standartlarına uygun olarak sektörde kalitesi kanıtlanmış tüm teknoloji ve standartlara uygun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Binanızın Deprem Performans Testi için bize hemen ulaşın!

          İŞLEMLER

 

 • Donatı tespiti

 • Karot alımı

 • Schmidt Çekici

 • Basınç Dayanım tayini ve Raporlama

 • Değerlendirme

DETAYLI BİLGİ

Kentsel Dönüşüm sürecinde ülke genelinde deprem tasarımının, malzeme dayanımının yetersiz olduğu ve mühendislik hizmeti almamış kaçak binalar dahil yüz binlerce yapının yenilenmesi ya da güçlendirilmesi gerektiği tahmin edilmektedir. Etik Yapı Denetim olarak bu süreci sizlere yol gösterecek şekilde düzenledik.

 

 1. Deprem risk raporu için lisanslı kuruluşa başvuru yapılır.
 2. Lisanslı kuruluş Deprem Risk Raporunu hazırlar.
 3. Hazırlanan raporun sonunda bina riskli yapı olarak değerlendirilmiş ise hazırlanan rapor lisanslı kuruluş tarafından İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilir.
 4. İlgili belediye, hazırlanan raporu inceleyip onayladıktan sonra tapuya yazı yazar.
 5. Kat malikleri en az 2/3 çoğunlukla ortak karar protokolü hazırlar.
 6. Bina ortak karar protokoli il kentsel dönüşüm müdürlüğüne sunulur.
 7. Kentsel dönüşüm için KREDİ ya da KİRA YARDIMI için (İkisinden biri) Başvuru yapılır.
 8. Binanın inşaatı için tüm projeler hazırlanır belediyeye ruhsat başvurusu yapılır.
 9. İnşaatın tamamlanmasından sonra belediyeye İSKAN için başvurulur.

Etik Kentsel Dönüşüm

Bloomberg HT Reel Sektörü'nde...

2. HER YÖNÜYLE KENTSEL DÖNÜŞLÜM KONRESİ'NDEYİZ

229. "Bir inşaatçı herhangi bir kişi için bir bina inşa eder ve bu binayı uygun bir şekilde yapamazsa ve inşa ettiği bina yıkılıp sahibini öldürürse inşaatı yapan öldürülür."

 

230. "Eğer bina ev sahibinin oğlunu öldürürse inşaatı yapanın da oğlu öldürülür."

 

231. "Bina sahibinin kölesi öldürülürse evin sahibine köle için bir köle ödeme yapar."

 

232. " Binanın bir kısmı harap olursa harap olan kısmın tümünü tazmin eder ve inşaa ettiği binayı düzgün bir şekilde inşa edinceye dek kendi imkanlarıyla evi yeniden inşa eder."

 

233. "Bir kişi başkası için bina yapıyorsa, bina henüz tamamlanmamış olsa bile, duvarı devrilmişse inşaatı yapan kişi kendi imkanlarıyla duvarı daha sağlam bir şekilde yapmalıdır."

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Kentsel dönüşüm sürecinde ülke genelinde deprem tasarımının, malzeme dayanımının yetersiz olduğu ve mühendislik hizmeti almamış kaçak...

DETAYLI BİLGİ

YARINI RiSKE ATMAYIN

Deprem Risk raporu almak için bir binadan tapu sahiplerinden bir kişinin tarafımıza başvurması kanunen yeterlidir. Bunun için bina ortak kararına gerek yoktur.

DETAYLI BİLGİ

HAMMRABİ KANUNLARI

 

Babil Kralı Hammurabi ülkesinde uygulanan yasaları sisteme bağlayarak Hammurabi Kanunları'nı oluşturdu. 282 madde halinde taş sütunlara yazılan bu yazıtlar, 1900'lü yılların başında keşfedildi ve İran'dan Louvre müzesine taşındı. Kanunların en önemli özelliği büyük suçların hemen hemen tamamnın ölümle cezalandırılmasıydı. Bu kanunlara göre; köleler ve hür insanlar arasındaki farklılıklar belirtilmiş, hür insan olmayanlara kısas kanunu da (hırsızlık yaparsa elinin kesilmesi vb.) başta olmak üzere evlilik gibi konularda günümüzde hala bazı toplumlarda uygulanan kanunlar bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Kentsel Dönüşüm Kamu Spotu

Kentsel dönüşüm sürecinde ülke genelinde deprem tasarımının, malzeme dayanımının yetersiz olduğu ve mühendislik hizmeti almamış kaçak binalar dahil yüz binlerce yapının yenilenmesi yada güçlendirilmesi gerektiği tahmin edilmektedir.

 


Kentsel dönüşüm sürecinde ülke genelinde deprem tasarımının, malzeme dayanımının yetersiz olduğu ve mühendislik hizmeti almamış kaçak binalar dahil yüz binlerce yapının yenilenmesi ya da güçlendirilmesi gerektiği tahmin edilmektedir.

0212 282 67 99

©2013 Etik Kentsel Dönüşüm, Her hakkı saklıdır.

 

Bu sitede yer alan tüm bilgiler ilgili kanun maddelerince koruma altındadır.

Firmanız ile Bankamız arasında, Kentsel Dönüşüm kapsamında firmanıza riskli yapı raporu düzenleten ve Bankamız’dan kredi başvurusu olan müşterilerin taraflar arasında yönlendirilmesi hususunda Protokol imzalanmış olup, bu protokole istinaden, Bankamız internet sitesinde firmanızın ismine de yer verilmiştir.